Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właściciel

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.mazurskiemiody.pl oraz jego subdomenach, zwany dalej SKLEPEM INTERNETOWYM jest własnością Bogdana Piaseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mazurskie Miody Bogdan Piasecki, Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda, REGON 004458279; NIP 7390403004, zwanego dalej MAZURSKIE MIODY.

1.2. Klienci

SKLEP INTERNETOWY przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich

1.3. Regulamin

Sprzedaż poprzez SKLEP INTERNETOWY odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Rejestracja klienta i złożenie przez niego zamówienia na stronie www.sklep.mazurskiemiody.pl jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta Regulaminu i zobowiązaniem przestrzegania określonych w nim zasad.

1.4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO konieczny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego w celu ewentualnej weryfikacji złożonego zamówienia. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego muszą być własnością klienta rejestrującego się w serwisie www.sklep.mazurskiemiody.pl

2. Zakupy

2.1. Firma

Firma MAZURSKIE MIODY prowadzi sprzedaż internetową za pośrednictwem serwisu www.sklep.mazurskiemiody.pl. Firma MAZURSKIE MIODY prowadzi także sprzedaż w swoim sklepie w Stawigudzie, Tomaszkowo 47.

2.2. Obszar działalności

Usługi oferowane za pośrednictwem serwisu www.sklep.mazurskiemiody.pl dostępne są na terenie całej Polski.

2.3. Klienci

Z oferty SKLEPU INTERNETOWEGO mogą korzystać tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne.Zamówienie w sklepie internetowym może być więc złożone wyłącznie przez osobę prawną lub osobę, która ukończyła 18 lat. Nasi kurierzy legitymują osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia danych personalnych zamawiającego. Kurier odmówi wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

2.4. Opisy produktów

Zamieszczone na stronach internetowych SKLEPU INTERNETOWEGO informacje o produktach oferowanych do sprzedaży pochodzą od producenta. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby były one aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

SKLEP INTERNETOWY dostarcza tylko i wyłącznie towar o aktualnej dacie ważności. Jeśli mimo naszych wszelkich starań, byłaby ona przekroczona, prosimy o zwrot towaru. Więcej informacji na ten temat w punkcie 6 niniejszego regulaminu.

2.5. Ceny

Wszystkie ceny i koszty dostawy podane na stronie internetowej www.sklep.mazurskiemiody.pl są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT, czyli są cenami brutto.

2.6. Promocje

Wszelkie promocje, kupony rabatowe, czy inne rabaty nie mogą być łączone. Upusty cenowe udzielone są od kwoty brutto.

2.7. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez klienta w serwisie www.sklep.mazurskiemiody.pl stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Przyjęcie oferty przez www.sklep.mazurskiemiody.pl następuje w momencie wysłania do klienta maila z potwierdzeniem zamówienia.

2.8. Zawarcie transakcji

Zawarcie transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy klientem a firmą Mazurskie Miody następuje w momencie potwierdzenia wpłaty ceny za towar na rachunek firmy Mazurskie Miody oraz przekazania klientowi zamówionego towaru. Dokument sprzedaży jest wystawiony na podstawie obowiązującej w chwili akceptacji zamówienia przez kupującego ceny sprzedaży na stronach SKLEPU INTERNETOWEGO Miejscem sprzedaży jest sklep Mazurskich Miodów usytuowany w Stawigudzie, Tomaszkowo 47.

3. Zamówienia

3.1. Rejestracja

Warunkiem złożenia przez klienta zamówienia jest zarejestrowanie się w serwisie www.sklep.mazurskiemiody.pl, potwierdzenie pełnoletniości oraz posiadanie indywidualnego loginu i hasła. Aby składać zamówienie, należy się zarejestrować. Jeżeli dany klient posiada już konto w serwisie www.sklep.mazurskiemiody.pl, to korzysta on z opcji logowania.

3.2. Składanie zamówienia

Zamówienie składa się poprzez wybranie towaru i dodanie go do koszyka w SKLEPIE INTERNETOWYM. Dodanie poszczególnych produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu ikonki "Dodaj do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Dalej". Jeśli w tym momencie klient nie jest zalogowany, to nastąpi przekierowanie do rejestracji nowego klienta w przypadku pierwszego zamówienie w SKLEPIE INTERNETOWYM lub bezpośrednio do logowania dla klientów już posiadających konto w SKLEPIE INTERNETOWYM

3.3. Realizacja zamówienia

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia klienta przez SKLEP INTERNETOWY zostanie przesłane mailowo do klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną rozmową mającą na celu weryfikację złożonego przez klienta zamówienia. SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

Klient ma prawo, bez podawania przyczyny, anulować złożone przez niego zamówienie w ciągu 24 h od momentu złożenia zamówienia . Anulowanie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie „Formularza kontaktowego” na stronie głównej. Prosimy wtedy o podanie imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie oraz numeru zamówienia w tytule maila.

3.5. Termin realizacji dostawy

Realizacja zamówień następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

W przypadku wpływu płatności przed godziną 12.00, zamówienie jest realizowane tego samego dnia. Jeśli przelew wpłynie na nasze konto po godzinie 12.00, wysyłka nastąpi następnego dnia roboczego.

Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-16:00. Prosimy o podanie adresu, gdzie klient przybywa w ciągu dnia w celu otrzymania przesyłki.

SKLEP INTERNETOWY nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w podanym terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.6. Odmowa realizacji zamówienia

SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia gdy:

  • klient nie jest osobą pełnoletnią,
  • klient nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie,
  • nie można było potwierdzić zamówienia telefonicznie podczas gdy uznano, że dane zamówienie wymaga takiej weryfikacji.

3.7. Dokument sprzedaży

Do każdego zamówienia złożonego w SLEPIE INTERNETOWYM dołączamy paragon fiskalny. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o uzupełnienie nazwy firmy i podania numeru NIP przy rejestracji. Klient upoważnia firmę Mazurskie Miody do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Przy składaniu zamówienia, klient sam zaznacza formę płatności. Przy wyborze formy płatności, klient musi zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych form płatności, np. za pobraniem, to koszty związane z dostawą towaru będą podwyższone.

Możliwe są następujące formy dokonania płatności:

  • przelewem na nasze konto bankowe: mBank 81 1140 1111 0000 2878 9000 1001
  • gotówką w przypadku odbioru własnego lub w przypadku przesyłki kurierskiej za pobraniem.

4.2.

Firma Mazurskie Miody nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonane przez klienta na złe konto bankowe, nie będącym własnością spółki.

5. Dostawy

5.1. Dostawca

Dostawy odbywają za pośrednictwem dostawców firmy kurierskiej.

w przypadku dostawy firmą kurierską, kurier ma prawo poprosić odbiorcę o okazanie dowodu tożsamości. Kurier odmówi wydania przesyłki osobie niepełnoletniej lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

5.2. Powtórna dostawa

W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem w trakcie składania zamówienia dostawca firmy kurierskiej pozostawi awizo. Kurier podejmie 2 próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do SKLEPU INTERNETOWEGO. SKLEP INTERNETOWY nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie klienta. Po upewnieniu się w drodze mailowej lub telefonicznej jakie były przyczyny niedoręczenia przesyłki, SKLEP INTERNETOWY ponownie wyśle przesyłkę, ale zostanie klientowi naliczona dodatkowa opłata w tej samej wysokości co wynikającej z pierwszego zamówienia.

5.3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Odmowa przyjęcia złożonego przez klienta zamówienia będzie równoważne z naruszeniem niniejszego regulaminu i skutkuje tym, że pieniądze za towar nie będą zwrócone.

6. Reklamacje i zwroty

6.1. Przesyłka uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem

W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki lub jej uszkodzenia z zamówieniem przy realizacji dostawy przez dostawców firmy kurierskiej, klient zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym SKLEPU INTERNETOWEGO. Klient ma obowiązek sprawdzenia, czy otrzymana przesyłka nie jest uszkodzona oraz, czy nie nosi śladów wcześniejszego możliwego otwierania. Protokół ten zostanie przekazany do Biura Obsługi Klienta i rozpatrzone w ciągu 30 dni roboczych. Przyjęcie dostawy przez klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

W przypadku towaru niezgodnego z zamówieniem koszt przesyłki ponosi sklep i zwraca koszt przesyłki za odesłanie towaru przez Klienta do sklepu.

6.2. Reklamacje i zwroty

Klienci SKLEPU INTERNETOWEGO mogą dokonać zwrotu zakupionego w terminie 10 dni od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny zwrotu. Towar musi jednak być fabrycznie zapakowany, a opakowanie znajdować się w stanie nienaruszonym. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru, należy wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu podając w tytule wiadomości „zwrot towaru”.

W przypadku uszkodzenia towaru w czasie dostawy lub dostarczenia produktów z wadą fabryczną, klient zobowiązany jest spisać z dostawcą SKLEPU INTERNETOWEGO lub kurierem protokół jak opisano w punkcie 6.1 tego regulaminu, powiadomić o tym SKLEP INTERNETOWY poprzez wypełnianie formularza kontaktowego na stronie internetowej sklepu kontaktować się z Biurem Obsługi klienta po czym może odesłać otrzymany. Po wcześniejszym zawiadomieniu SKLEPU INTERNETOWEGO, klient może odesłać wadliwy towar i żądać zwrotu zapłaconych pieniędzy.

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres poczty elektronicznej bądź na adres zamieszkania podany podczas procesu rejestracji. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. SKLEP INTERNETOWY zwraca klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto podane przez klienta podczas zamówienia lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania klienta.

SKLEP INTERNETOWY nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zdjęcia w serwisie SKLEP INTERNETOWY mają charakter poglądowy i różnice pomiędzy zdjęciami, a faktycznym wyglądem produktu nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Bezpieczeństwo

Klient korzystający z serwisu SKLEP INTERNETOWY ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych informacji przez klienta, zespół SKLEPU INTERNETOWEGO skontaktuje się z nim telefonicznie, a w razie wątpliwości SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie błędnych lub fałszywych informacji podczas rejestracji, logowania czy w dalszej korespondencji mailowej, czy telefonicznej.

SKLEP INTERNETOWY nie ponosi także odpowiedzialności za niedostarczenie z przyczyn nieleżących po stronie SKLEPU INTERNETOWEGO wiadomości wysłanych drogą elektroniczną na podany przez klienta adres mailowy.

Rejestrując się w serwisie SKLEPU INTERNETOWEGO klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Mazurskie Miody Bogdan Piasecki jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz komunikacji z klientem. Dane osobowe są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dotyczą. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo wglądu do tych danych.W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, klient może samodzielnie dokonać ich korekty w serwisie internetowym po wcześniejszym zalogowaniu. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z adresu mailowego podanego w procesie rejestracji. Do klienta będą wysyłany jedynie wiadomości mailowe dotyczące technicznej obsługi konta lub bezpośrednio związane z realizacją złożonego zamówienia

7.2. Zmiana regulaminu

Niniejszy regulamin stanowi integralną część transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy klientem a Mazurskie Miody Bogdan Piasecki. Treść regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z jego treścią w momencie złożenia przez klienta zamówienia.

7.3. Spory

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy na drodze polubownej, sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd zgodnie z przepisami KC i KPC.


Product successfully added to the product comparison!